Proces projektowy zaczynamy zawsze od dobrej kawy!

Zakres będzie się różnił w zależności od projektu, który będziemy opracowywać, ale schemat działania dla większości obiektów kubaturowych i wnętrz jest bardzo podobny.

Naszym zadaniem jest stworzenie projektu dla Was, i tutaj musimy ustalić, co projektujemy, w jakim zakresie i w jakim terminie.

Sam proces zaczyna się od rozmów, które następnie przekształcają się w szkice, a następnie w schematy, finalnie zaś w koncepcję. Ten etap wymaga największego zaangażowania z Waszej strony, tak abyśmy wszystko dobrze zrozumieli i odpowiedzieli na wszystkie oczekiwania. Często odpowiedzią jest kompromis pomiędzy marzeniami a możliwościami lub ograniczeniami. Zawsze zaczynamy od marzeń, a może akurat uda się je zrealizować! Szkice są udoskonalane  aż do momentu uzyskania satysfakcjonującego dla wszystkich rysunków, na którym omawiamy wszystkie istotne wymiary, powierzchnie, proporcje budynku w modelu 3D. Koncepcję kończymy rysunkami rzutów oraz wizualizacjami.

Kolejny etap to projekt budowlany – tutaj już jest wykonywana nasza praca we współpracy z zaprzyjaźnionymi biurami inżynieryjnymi – konstruktorami, elektrykami, instalatorami, drogowcami, rzeczoznawcami i każdą inną osobą niezbędną do dobrego opracowania projektu. Na tym etapie wspólnie z Wami podejmujemy ostateczną decyzję w zakresie technologii, materiałów i rozwiązań technicznych, jeżeli istnieje możliwość optymalizacji – konsultujemy z Wami, jakie zmiany mogą przynieść korzyści lub problemy.

W tym etapie tak naprawdę powstaje projekt techniczny, który jest koordynowany i dopracowywany, a finalna wersja zostanie Wam wydana po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Na każdym etapie prowadzone są również postępowania administracyjne – przygotujemy dokumenty do uzyskania warunków przyłączeniowych, uzgodnień branżowych, wniosków o pozwolenie na budowę i skoordynujemy całość w instytucjach do uzyskania stosownych decyzji.

Jeżeli jest taka potrzeba, możemy również polecić geodetów, geologów, kierowników budów, inspektorów nadzoru czy nawet wykonawców inwestycji.