Cały proces projektowy to proces dosyć skomplikowany i chętnie pomożemy w przebrnięciu przez całość.

Proces zależy przede wszystkim od projektu który zlecamy, i jakie czynniki mają na niego wpływ.

Ogólny podział który pasuje niemal do każdego projektu to:

  1. Prace przedprojektowe:

Jest to część prac poświęcona analizie działki, przepisów prawa, możliwości zabudowy, rozbudowy, planowanie uzgodnień i zakresu dalszych prac – w zależności do czego nam ten projekt jest potrzebny.

2. Projekt koncepcyjny:

Nasza ulubiona część projektu w której staramy się przelać wszystkie ustalenia na papier, najpierw zaczynamy od szkiców i ogólnych schematów a kończymy ten etap rysunkami technicznymi z wymiarami, wizualizacjami, modelem 3d budynku, obiektu budowlanego lub wnętrz. To jest ten etap który trwa najdłużej i najbardziej angażuje inwestorów – po to żeby skroić wszystko idealnie pod potrzeby i możliwości.

3. Projekt architektoniczno – budowlany:

Projekt który jest już opracowywany do pozwolenia na budowę – składa się z wielu elementów określonych prawem i musi spełnić te wymogi. jest to projekt na podstawie którego finalnie można wybudować budynek, powstaje przy współpracy z projektantami instalacji wewnętrznych, konstrukcji i każdej innej wymaganej branży – w zależności od problematyki

4. Projekt techniczny:

Zbiór wszystkich projektów niezbędnych do realizacji inwestycji – składają się na niego wszystkie niezbędne opracowania branżowe – np. projekt konstrukcji, instalacji wewnętrznych itd. To jest kompletna dokumentacja do budowy budynku, wraz z charakterystykami energetycznymi i innymi dokumentami wymaganymi prawem.

5. Projekt wykonawczy:

W zasadzie bardzo mocno uszczegółowiony projekt techniczny – może dotyczyć tylko wybranych branż. To opracowanie często zalecamy w przypadku konstrukcji przy bardziej skomplikowanych bryłach, można je tez zlecić jako osobne opracowanie jeżeli będzie taka potrzeba.

6. Postępowania administracyjne:

Jest to przeprowadzenie projektów przez postępowanie administracyjne aż do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych – zazwyczaj pozwoleń na budowę, ale po drodze często są to odrolnienia, zgody na lokalizację zjazdów itd.

 

Nie wszystkie projekty składają się ze wszystkich etapów – niektóre są dużo krótsze a niektóre każdy z tych etapów posiadają bardzo rozbudowany.

 

Zapraszamy na spotkanie przy kawie w celu omówienia i wytłumaczenia wszystkich etapów – to może się na początku wydawać bardzo zagmatwane – ale to właśnie nasza praca – tym się zajmujemy.