Splot Miasta

Splot Miasta – Konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
centrum przesiadkowego w Bielsku-Białej

Projekt nagrodzony – II miejsce w konkursie (I miejsca nie przyznano)
wyniki konkursu

Publikacje: Architektura Murator, Architektura i Biznes

Zespół projektowy: Martyna Kotulek, Zuzanna Wojciech, Aleksandra Targiel, Jakub Jopek, Michał Kościelny

Splot Miasta to w założeniu miejsce nowego początku, kreatywnego działania, miejsce handlu, pracy oraz nowych terenów mieszkalnych. To dzielnica w tkance miasta, która pozwoli na obudzenie wschodniej części Bielska-Białej i utrzymania na niej aktywności. Stanowiąca jednocześnie kolejne centrum lokalnych aktywności na terenie miasta. Lokalizacja w obrębie głównego dworca PKP w Bielsku-Białej powoduje, że teren objęty opracowaniem jest dostępny nie tylko dla mieszkańców, ale również dla ludzi którzy przyjeżdżają do miasta. Węzły autobusowe oraz centra przesiadkowe powodują, że teren będzie generował większy ruch pieszych. Za pomocą takich zabiegów powstaje potencjał do stworzenia nowej zabudowy, gdzie zlokalizowane zostaną różne funkcje: mieszkaniowa, biurowa, usługowa, drobne rzemiosło, wytwórstwo, handel oraz kultura. Założenie Splotu Miasta ma na celu mieszanie, przeplatanie tych funkcji na całym obszarze. Splot Miasta ma stworzyć spójną, wymieszaną całość, unikając wyodrębniania stref – tzw.: „niemiejsc”

Przekroje terenu, bariery:
Wytyczne projektowe:
Ideogramy:

Przekroje terenu:
Zagospodarowanie terenów dworca międzynarodowego:
Wizualizacja dworca:
Sylwety dworca międzynarodowego:


Wszystkie zamieszczone  materiały są chronione prawami autorskimi.

Next Post

Previous Post

© 2024

Theme by Anders Norén