ten.typ.ŚLĄZAK

ten.typ.ŚLĄZAK jest naszą odpowiedzią na konkurs architektoniczny Twój Dom – dialog z tradycją konkurs na projekt domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich i podmiejskich województwa śląskiego.

Projekt nagrodzony: III miejsce w konkursie.

Zespół projektowy: Martyna Kotulek, Zuzanna Wojciech, Aleksandra Targiel-Kościelny,  Michał Kościelny

Projekt ma na celu stworzenie zabudowy, która wpisuje się w tradycję budownictwa dla całego Śląska. Przedstawiono wersję, która wpisuje się w tradycyjną zabudowę jednorodzinną środkowej części Śląska (m.in. dla powiatów: pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego, tyskiego).

Ponadto w części analitycznej wskazano, jak za pomocą zmiany materiałów elewacyjnych
w prosty sposób dostosować projekt do różnych lokalizacji województwa śląskiego.


Wszystkie zamieszczone  materiały są chronione prawami autorskimi.

Next Post

Previous Post

© 2024

Theme by Anders Norén